MANHATTAN BEACH SCHEDULE


 

<< Manhattan Beach
Schedule for Sun Jun 25, 2017 - Sat Jul 1, 2017 >>


Date:


Sun Jun 25, 2017
Class
Instructor
8:30 am - 9:30 am Yoga Barre
10:00 am - 11:00 am Hot Power Fusion
11:30 am - 12:30 pm Power Yoga
4:30 pm - 5:30 pm Yoga Sculpt
5:45 pm - 6:45 pm Hot Yin Yoga

Mon Jun 26, 2017
Class
Instructor
6:30 am - 7:30 am Yoga Sculpt
7:35 am - 7:50 am Invigor8 Meditation
9:30 am - 10:30 am Yoga Barre
12:00 pm - 1:00 pm Hot Power Fusion
4:30 pm - 5:30 pm Yoga Vibe
5:45 pm - 6:45 pm Yoga Barre
7:00 pm - 8:00 pm Power Yoga
8:15 pm - 9:15 pm Hot Yin Yoga

Tue Jun 27, 2017
Class
Instructor
6:30 am - 7:30 am Yoga Barre
7:35 am - 7:50 am Invigor8 Meditation
9:30 am - 10:30 am Hot Power Fusion
12:00 pm - 1:00 pm Yoga Sculpt
4:30 pm - 5:30 pm Power Yoga
5:45 pm - 6:45 pm Yoga Sculpt
7:00 pm - 8:00 pm Hot Power Fusion
8:15 pm - 9:15 pm Yoga Barre

Wed Jun 28, 2017
Class
Instructor
6:30 am - 7:30 am Power Yoga
7:35 am - 7:50 am Invigor8 Meditation
9:30 am - 10:30 am Yoga Barre
12:00 pm - 1:00 pm Hot Power Fusion
4:30 pm - 5:30 pm Yoga Vibe
5:45 pm - 6:45 pm Yoga Barre
7:00 pm - 8:00 pm Power Yoga
8:15 pm - 9:15 pm Hot Yin Yoga

Thu Jun 29, 2017
Class
Instructor
6:30 am - 7:30 am Yoga Barre
7:35 am - 7:50 am Invigor8 Meditation
9:30 am - 10:30 am Hot Power Fusion
12:00 pm - 1:00 pm Yoga Sculpt
4:30 pm - 5:30 pm Power Yoga
5:45 pm - 6:45 pm Yoga Sculpt
7:00 pm - 8:00 pm Hot Power Fusion
8:15 pm - 9:15 pm Yoga Barre

Fri Jun 30, 2017
Class
Instructor
6:30 am - 7:30 am Yoga Sculpt
7:35 am - 7:50 am Invigor8 Meditation
9:30 am - 10:30 am Power Yoga
12:00 pm - 1:00 pm Yoga Sculpt Community Class $8
4:30 pm - 5:30 pm Hot Power Fusion
5:45 pm - 6:45 pm Hot Yin Yoga

Sat Jul 1, 2017
Class
Instructor
8:30 am - 9:30 am Yoga Barre
10:00 am - 11:00 am Power Yoga
11:30 am - 12:30 pm Yoga Sculpt
2:00 pm - 4:00 pm Foundations 1 What Is Yoga?
4:30 pm - 5:30 pm Hot Power Fusion
5:45 pm - 6:45 pm Power Yoga